Gyvenimas po stogu

Pakalimu montavimas, skardinimo darbai, lietvamzdziu dejimas klaipėdoje, namo siltinimo darbai, apkalimas lentutemis

Gyvenimas po stogu

„Vargšas poetas“ Karlas Špicvegas paro dė pavyzdi ir tapo gyvenimo pastogėje pra. dininku. Tada, 1939 metais, Špicvegas kūrė savo kamaroje po stogu, užsimaukšlinęs naktinę kepuraitę ir apsigaubęs šilta antklode. Anksčiau tik varganų žmonių būstas — šiandien įgavo visiškai kitas formas. Jei se­nais laikais pastogėje siautėjo skersvėjai, šviesa patekdavo tik pro stogo plyšius ir lan­das, o širma prie poeto lovos net tapo prie­žodžiu, tai šiandien siūlomos puikios san­darinimo ir izoliacinės medžiagos daro gy­venime po stogu jaukų ir malonų. Be to, pastogės suteikia pigias gyvena­mąsias patalpas, žymiai pigesnes nei sta­tant priestatą. Tačiau čia turi būti atlikti izo­liavimo ir sandarinimo darbai, suformuo­tos pertvaros, jvestas vandentiekis, kanali­zacija bei elektra. Negalima pamiršti ir ap­švietimo. Prekybos rinka siūlo stoglangius, o jų gamintojai ragina patikėti darbus spe­cialistams. Kaip jau sakėme, turime ne tik „sklypą“, bet ir žaliavas — medines atramas, fronto­no sieną, dangą. Puikų sprendimą siūlo gip­so kartono lengvosios plokštės, kurias leng­va ir paprasta panaudoti sausuoju statybos metodu. Palėpei įrengti reikia gauti leidimą, ku­rio reikalavimai, sąlygos ir galimos lengvatos.Pagal statybos normatyvus gyvenamosios patalpos įrangai pastogėje taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir statant naują pastatą. Reikia atsižvelgti į šilumos ir garso izoliacinę apsaugą nuo drėgmės ir priešgaisrinius reikalavimus ir to negalima pamiršti, įstatimais savininko interesus — patalpos paskirti jo vertę.

Atlikus apžiūrą ir gavus specialistų prižiūimą, pradedami projektavimo darbai: pa­tikrinamos ir sanuojamos ar sustiprinamos lubų atramos, jei reikia, pakeičiama sijų dingą, įrengiami erkeriai ir lodžos. Stoge  kabamosiomis gegnėmis tokios angos ga­li būti įrengiamos per tris gegnių plokštu­mas, o stoge su paremtinėmis gegnėmis — pei visą stogo plotį.

               Šilumos izoliacijos požiūriu nevėdina­mas stogas atitinka naujausią technikos lygi. Izoliacinis sluoksnis klojamas ant visos gegnių plokštumos. Labai svarbu nepamirškime vėją sulaikančio sluoksnio (pvz., persi­dengianti, tiksliai pritvirtinta garų izoliacinė medžiaga) ir vidinės ar išorinės difu­zinės įtampos juostos. Jei stogas nebus per­dengiamas, šios juostos gali būti pritvirtin-tos tarp gegnių, bet turi garantuoti gerą vandens nutekėjimą. Ši ir grindims naudo­jama statybinė konstrukcija neleidžia su­sidaryti vandens kondensatui ir įgalina at­sisakyti cheminių medienos apsaugos priemonių.

Pasiteisino medienos rėminės konstrukcijos vidinės sienos, iš abiejų pusių iškeltos plokštėmis ir izoliacine medžiaga, (garso izoliacinis sluoksnis gali būti klo­jamas dvigubas. Nuožulnias lubas ir sie­nas galima apipavidalinti profiliuota me­diena ir plokštėmis. Plokščių su folija derinys apsaugo nuo vėjo. Parketo grindys formuoja­mos iš medinių lentų ant me­dinių gulekšnių, sauso pa­grindo ar lieto asfalto sluoks­nio. Negalima pamiršti geros apatinių patalpų garso izolia­cijos.Palėpės įranga atveria na­mo savininkui galimybes pa­sireikšti pačiam. Net jei stog­langių montavimą patikėsite specialistams, lieka daug bai­giamųjų darbų, kuriuos gali­te atlikti patys.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *