Kad viskas būtų atlikta teisiškai karkasinio namo statyba

Įsigyjant surenkamąjį namą, dažniausiai jau pardavėjas suteikia informaciją statybos teisės klausimais. Nepaisant Eu­ropos šalių suartėjimo, statybos teisė tebėra šalių kompetencija, tad kiekvienoje šalyje ji skirtinga. Todėl čia negalime cituoti kiek­vienai statybos vietai galiojančių taisyklių. Tačiau galime pateikti bendrųjų nuorodų. Įsidėmėtina, kad kiekvienas regionas turi konkrečius už­statymo planus, kuriuose api­brėžiami tam tikri reikalavimai: pvz., leistinas aukštų…
Read more