Kad viskas būtų atlikta teisiškai karkasinio namo statyba

Pakalimu montavimas, skardinimo darbai, lietvamzdziu dejimas klaipėdoje, namo siltinimo darbai, apkalimas lentutemis

Kad viskas būtų atlikta teisiškai karkasinio namo statyba

Įsigyjant surenkamąjį namą, dažniausiai jau pardavėjas suteikia informaciją statybos teisės klausimais. Nepaisant Eu­ropos šalių suartėjimo, statybos teisė tebėra šalių kompetencija, tad kiekvienoje šalyje ji skirtinga. Todėl čia negalime cituoti kiek­vienai statybos vietai galiojančių taisyklių. Tačiau galime pateikti bendrųjų nuorodų. Įsidėmėtina, kad kiekvienas regionas turi konkrečius už­statymo planus, kuriuose api­brėžiami tam tikri reikalavimai: pvz., leistinas aukštų skaičius, stogo forma, stoglangių įren­gimas, fasado išvaizda. Dėl to ne kiekvienas surenkamasis namas tinka numatytoje sta­tybos vietoje. Beje, daugelis surenkamųjų namų programų siūlo įvairių galimybių, pvz., fasado apdailos, ir taip sudaro sąlygas prisitaikyti prie vietos reikalavimų.

Taip pat reikia laikytis reikalau­jamų atstumų nuo kaimyninio namo ar sklypo. Statyba iki ribos paprastai leidžiama tik turint specialų leidimą bei kaimyninio sklypo savininko sutikimą. Norintieji rekonstruoti namą ar pasistatyti priestatą turi tai daryti atsižvelgdami j sta­tybos teisę bei vietos statybos taisykles. Visų pirma leidimai privalomi netgi rekonstruojant iki tol buvusias negyvenamas patalpas į gyvenamąsias.

Perstatant ar statant priesta­tą, tam tikros sąlygos gali riboti ir langų išdėstymą. Taip gali atsi­tikti, pvz., tuomet, jei pro naująjį langą ar iš balkono atsivertų vaiz­das į kaimynų miegamąjį.įrengiant ar paaukštinant pa­lėpę, keičiant stogo nuolydžio kampą, įrengiant stoglangius, taip pat gali tekti vykdyti sta­tybos taisyklių reikalavimus, kadangi šios gali riboti pastatų aukštį, nustatyti konkretų stogo nuolydį ar drausti įrengti stog­langius.

Bet kuriuo atveju, planuojant namo rekonstrukciją ar statybą, būtina gauti atitinkamą informa­ciją iš vietos statybų priežiūros institucijų bei susitarti su architektu dėl statybos planavimo ir priežiūros.Jei statydami norite įdėti savo darbo, galite vietiniuose amatų rūmuose pasiteirauti, kurios įmonės yra pasirengusios ben­dradarbiauti, pasidalyti darbus su specialistu ir namų meistru.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *